Miejsce: Miedza

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: renowacji kanalizacji – możliwe lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-11-12

Planowany termin zakończenia: 2018-12-04