Miejsce: Inowrocławska

Inwestor: Prywatny

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: rozbudowa ulicy Inowrocławckiej z przebudową infrastruktury technicznej - poszerzenie jezdni o dodatkowy pas wraz z budową chodnika. Uwaga: ruch pieszy przeniesiony na drugą strone ulicy. Rozpoczecie prac: 2018-11-05

Planowany termin zakończenia: 2018-12-29