Miejsce: Ugory

Inwestor: Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci gazowej wraz z przyłączami - prace prowadzone etapowo, wystapią lokalne zwężenia jezdni i chodnika. Rozpoczecie prac: 2018-09-20

Planowany termin zakończenia: 2018-12-14