Miejsce: Inwalidów

Inwestor: MWiK w Bydgoszczy - Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci wodociągowej – prace prowadzone na chodniku i w poboczu. Rozpoczęcie prac: 2018-10-10

Planowany termin zakończenia: 2018-11-16