Miejsce: Wojska Polskiego (na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów)

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa trasy tramwajowej wraz z rozbudową ulicy - Uwaga: w nocy z 07 na 08 września nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego związana z zakończeniem prac KPEC na jezdni północnej ulicy. Obecnie ruch prowadzony jest dwukierunkowo jezdnią południowa na ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Bełzy do ul. Magnuszewskiej). Zmiana polegać będzie na przerzuceniu ruchu z jezdni południowej na jezdnię północną, na której również ruch odbywać się będzie dwukierunkowo. Rozpoczęcie prac: 2018-07-14

Planowany termin zakończenia: 2019-10-18