Miejsce: ul. Pruszkowska/Kapliczna

Inwestor: Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: przebudowa sieci gazowej wraz z przyłączami – prace prowadzone na jezdni. Rozpoczęcie prac: 2018-09-03

Planowany termin zakończenia: 2019-02-22