Czytaj więcej...

Miejsce: Pijarów (od ul. Nakielskiej do projektowanego ronda, sięgacz oraz pieszo-jezdnia ulicy Pijarów na odcinku od projektowanego ronda do granicy miasta)

Inwestor: ZDMiKP

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa ulicy Pijarów w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj - Rozpoczecie prac: 2018-06-22

Planowany termin zakończenia: