Miejsce: ul. Seminaryjna/Lubelska

Inwestor: Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o.

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: budowa sieci gazowej – prace prowadzome na chodniku. Rozpoczęcie pracy: 2018-04-05

Planowany termin zakończenia: 2019-03-22