Miejsce: Mińska (na wysokości drogi krajowej nr 10)

Inwestor: GDDKiA

Cel i występujące utrudnienia w ruchu: wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z budową odcinka 4 drogi ekspresowej S-5 - Uwaga: ulica Mińska zostanie zamknieta, dojazd do posesji zostanie zapewniony. Wprowadzenie zmian: 2018-03-29

Planowany termin zakończenia: 2019-12-31