Drukuj

trasa-111Prace projektowe dotyczące sposobu naprawy zostały już wykonane. 
Po uzgodnieniu dokumentacji z ZDMiKP oraz niezależnymi ekspertami, kontynuowane są dalsze działania terenowe. 
Do zakończenia naprawy pozostało jeszcze 110 dni.

Kompleksowy proces naprawy mostu składa się z trzech zasadniczych etapów:
• Prace projektowe – etap już ukończony
• Prace naprawcze realizowane w terenie – obecnie w toku
• Próbne obciążenia po naprawie, prace sprawdzające elementy konstrukcji, uzyskanie odpowiednich dokumentów i pozwoleń – planowane po zakończeniu robót

Po zakończeniu obciążeń próbnych i uzyskaniu wymaganej nośności przeprawy obiekt zostanie oddany ponownie do użytku.

trasa-333Sama naprawa, w szczególności operacje na węzłach mocujących wanty, są bardzo skomplikowane i prowadzone przy częściowo odprężonych linach.
Spawanie, które jest konieczne do zamocowania dodatkowych blach w węzłach mocujących, powoduje dodatkowe oddziaływanie na istniejące elementy stalowe dlatego Wykonawca realizuje prace w specjalnym reżimie technologicznym.
Po zakończeniu naprawy mocowań, wanty zostaną ponownie napięte do wymaganych parametrów.

Podczas prac naprawczych mostu Wykonawca zoptymalizuje również do obecnych standardów system monitoringu obiektu oraz dokona niezbędnych prac w rejonie podpór skrajnych od strony Dworca PKS-u (w zakresie łożyska mostu)

trasa-u-1Z pełną powagą podchodzimy do pozytywnej realizacji tego zadania, dążąc do profesjonalnego i zarazem jak najszybszego wzmocnienia Mostu Uniwersyteckiego.
Trzeba mieć na uwadze, że cała konstrukcja jest oryginalna, nietypowa a problem bardzo poważny z uwagi na cały czas istniejące przeciążenie węzłów.

Bezpieczne wykonanie wzmocnień wymaga wielu analiz i obliczeń, by cała operacja wykonana była bezpiecznie i z pozytywnym efektem.

Biorąc pod uwagę skalę całego zadania, doświadczoną i profesjonalną kadrę techniczno -naukową pracująca przy tym zadaniu pragniemy zapewnić, że obecnie wszystkie prowadzone prace naprawcze przebiegają sprawnie i zgodnie z harmonogramem. 
Nad całością zadania czuwa grono wybitnych Naukowców z czołowych polskich uczelni technicznych.

Pragniemy zapewnić, że od samego początku wystąpienia awarii, ZDMiKP podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu profesjonalnego i jak najszybszego przywrócenia mostu do użytkowania.