wiadukt-2Trzy lata temu zakończyła się przebudowa jednego z wiaduktów w ciągu ulicy Wojska Polskiego.

Teraz przygotowujemy się do przebudowy północnej przeprawy.

W trakcie prowadzonych robót będziemy starali się minimalizować utrudnienia w ruchu.


Przebudowa południowego wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego zakończyła się w maju 2017 roku. W jej ramach wymienione zostały filary, przęsła, wybudowany został prawoskręt w kierunku alei Jana Pawła II. Wykonany został też nowy chodnik z drogą rowerową, które zastąpiły prowizoryczną drogę wygrodzoną od jezdni betonowymi barierkami.

wiadukt-1Po oddaniu nowej przeprawy, trwały dalsze prace przy dokumentacji dla drugiego z wiaduktów. Celem minimalizowania utrudnień na Górnym Tarasie, roboty miały być realizowane po zakończeniu prac na ul. Kujawskiej. 

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na remont północnej przeprawy.
Wykonawca będzie musiał przeprowadzić rozbiórkę obecnego obiektu i wybudować w tym miejscu nowy.


W ramach zadania powstaną też nowe chodniki, drogi rowerowe i oświetlenie uliczne.
W trakcie prowadzonych robót, ruch pojazdów zostanie przełożony na istniejący wiadukt południowy, co wiązać się będzie z tymczasowym przejazdem przez istniejące torowisko.
Ruch tramwajowy na tym odcinku będzie natomiast odbywał się bez zmian czyli na dotychczasowych zasadach.

wiadukt-3Historia wiaduktów
Obiekt mostowy czteroprzęsłowy o szerokości ponad 12 m i łącznej długości 112 m. został wybudowany w roku 1978 a remont kapitalny został przeprowadzony 1992 roku. Pogarszający się jednak stan techniczny obiektu, wymuszał w kolejnych latach wprowadzenie ograniczeń w ruchu dla pojazdów o wadze powyżej 3,5 t. oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. 
Pod koniec roku 2020 cały obiekt musiał zostać dodatkowo podparty od dołu metalowym rusztowaniem.

Dotychczasowy obiekt będzie rozebrany w 20 tygodni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.
Nowy wiadukt ma powstać do połowy 2022 roku.

O trwającym postępowaniu przetargowym informować będziemy na bieżąco.