Zakończył się kolejny etap prac archeologicznych realizowanych przy robudowie ul. Kujawskiej. W ostatnim czasie odsłonięty został cały XVI-wieczny trakt wiodący przez Zbożowy Rynek do Bramy Kujawskiej (u zbiegu ul. Długiej i Podwale). Archeolodzy spodziewają się kolejnych znalezisk pod jezdnią po której obecnie poruszją się pojazdy.

Dawny trakt zbudowany był z dużych kamieni ułożonych pomiędzy drewnianymi balami. Prawdopodobnie stabilizowały one całą konstrukcję. To jedyny w Bydgoszczy tak dobrze zachowany szlak. Archeolodzy dokładnie zinwentaryzowali  znalezisko, które pokazuje historię budowy dróg w Bydgoszczy. Warto dodać, że średniowieczna Bydgoszcz miała rozbudowaną infrastrukturę komunalną. Świadczą o tym także drewniane rury wodociągowe z XVI wieku znajdowane podczas innych inwestycji na Starym Mieście.

Ulica Kujawska wraz ze Zbożowym Rynkiem to jeden z najstarszych traktów w Bydgoszczy. Jeszcze przed lokacją miasta w 1346 roku pełnił on funkcję komunikacyjną. Jest niezmiennie zaznaczany na starych mapach. Z czasem był coraz bardziej zabudowywany. Plan okolic Bydgoszczy z połowy XIX roku przedstawia wzdłuż drogi ciąg zabudowań o charakterze podmiejskim.

 Najwięcej wyburzeń przy tej ulicy zrealizowano w latach 80. XX wieku. Pozwoliło to wybudować drugą jezdnię na odcinku od ronda Kujawskiego w kierunku Inowrocławia. Na przełomie lat 80. i 90. poszerzono też odcinek pomiędzy rondami Kujawskim i Bernardyńskim. Do tego czasu nawierzchnia była brukowana.

Wkrótce rozpoczną się prace związane z przebudową ostatnich obszarów Zbożowego Rynku. Wzdłuż południowej pierzei placu budowane będą między innymi chodnik i droga rowerowa (od Wiatrakowej do Kujawskiej). W czasie tych prac archeolodzy spodziewają się odkrycia kolejnych elementów średniowiecznych cmentarzy.

film zrealizowany na zlecenie: AUREUS Usługi Archeologiczne i Konserwatorskie
autor: Maciej Jaczyński
badania archeologiczne zlecone w ramach inwestycji: ZDMiKP w Bydgoszczy