Drukuj

mostek-2222ZDMiKP prowadzi listę informacyjną zawierającą podstawowe informacje o obiektach mostowych, za które odpowiada Miasto Bydgoszcz. Z tej ewidencji wynika, że poza obiektami kolejowymi, mamy ich w zasobach obecnie 120, w tym m.in. 43 mosty, 39 wiaduktów i 26 kładek. ZDMiKP odpowiada za 108 z nich, a reszta jest pod opieką innych podmiotów należących do Miasta Bydgoszcz.

mostek-33Mamy niemal wszystkie rodzaje klasycznych konstrukcji – żelbetowe, stalowe, zespolone, podwieszone, sprężone czy sklepione. Nie mamy jedynie ani jednej konstrukcji wstęgowej i wiszącej. Z nowych planuje się w najbliższym czasie budowę dwóch mostów przez Brdę w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego – jednego drogowego i jednego tramwajowego.


wiadukt-148Kalendarium bydgoskich przepraw mostowych
W ubiegłym roku 40. Lecie obchodziła kładka podwieszona w rejonie ul. Krakowskiej i Torbydu, czyli Most Esperanto. Mało kto wie, że zaprojektował ją dr inż. Tadeusz Kabat, wieloletni pracownik ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej, przekształconej w międzyczasie w Akademię Techniczno-Rolniczą (dzisiejszy UTP).

Na tamte czasy była to konstrukcja nowatorska w naszych realiach i została dostrzeżona przez środowisko naukowe. Często jest umieszczana w opracowaniach historycznych obok innych pionierskich rozwiązań.

most-1W tym roku 20 lat skończy Most Kazimierza Wielkiego, a Most Pomorski i wiadukt na Szubińskiej 50 lat.
130 lat skończą w tym roku: mostek na ul. Koronowskiej oraz ceglany mostek na Witebskiej.

Mosty Pomorski i Bernardyński również zapisały się w kartach historii polskiej inżynierii mostowej.
Oba zaprojektował uznany projektant Maksymilian Wolff.


mostek-234Są to obiekty o konstrukcji ramowej, sprężonej specjalnymi kablami stalowymi. Most Pomorski to pierwsza w Polsce budowa mostu metodą tzw. montażu wspornikowego (montaż prefabrykatów skrzynkowych żelbetowych metodą nawisową, czyli bez rusztowań). Natomiast Most Bernardyński, starszy od Pomorskiego o 6 lat, po raz pierwszy w Polsce, budowany był metodą tzw. betonowania wspornikowego (nawisowego, bez użycia rusztowań).

Wiele uwagi Miasto Bydgoszcz przywiązuje do planów budowy nowych przepraw – wiele z nich jest już umieszczonych w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, sporządzanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. O kolejnych myśli się intensywnie.

mostek-123Wiele z planowanych obiektów to kładki pieszo-rowerowe, które w dobie ułatwień komunikacyjnych i starzejącego się społeczeństwa, nabierają na znaczeniu. Docelowo może powstać ich w naszym mieście nawet ponad 10.Z dużą troską podchodzi się do planowania remontów i przebudów, którym często towarzyszy adaptacja do aktualnych standardów obsługi pieszych, rowerzystów i osób o ograniczonej zdolności poruszania się.