Drukuj
Kielecka--1Dobiegają końca prace związane z odnową kolejnego odcinka ul. Nowotoruńskiej. To uzupełnienie dużych remontów i inwestycji zmierzających do poprawy dojazdu do terenów inwestycyjnych na Kapuściskach i Zimnych Wodach. Na ul. Magnuszewskiej prace natomiast postępują i potrwają ok. 2 miesięcy.
 
Na ul. Nowotoruńskije prace związane z usunięciem zniszczonej nawierzchni i układaniem nowej, prowadzone były poza godzinami szczytu by ograniczyć utrudnienia. Obecnie Wykonawcy pozostało już tylko wymalowanie oznakowania poziomego. Remont tego odcinka kosztował około 300 tysięcy złotych.
W ramach tegorocznych odnów nawierzchni w pierwszym pakiecie zadań oprócz ulicy Nowotrouńskiej znalazła się również ul. Magnuszewska.

Kielecka-3Prace zakładają wymianę nawierzchni na obu jezdniach. Docelowo zmodernizowane zostaną zatoki autobusowe, które będą wyłożone trwałą kamienną kostką. Peron w kierunku ul. Wojska Polskiego zostanie wydłużony.
Wykonawca prowadzi obecnie roboty na północnej jezdni Realizowane są prace brukarskie, przy nawierzchni oraz kanalizacyjne. Kierowcy poruszają się jedną jezdnią w obu kierunkach. Na tym odcinku można spodziewać się też ograniczeń prędkośći. Roboty zajmą około 2 miesięcy. 

Tegoroczny remont ulicy Nowotoruńskiej to już kolejna inwestycja na odcinku tej ważnej trasy.
W ostatnich latach ulica została przebudowana na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do obwodnicy. Wzmocniliśmy jej konstrukcję, zbudowaliśmy miejsca do kontroli pojazdów i zainstalowaliśmy system preselekcyjny ułatwiający typowanie przeciążonych tirów odpowiedzialnych w znacznym stopniu za uszkodzenia bydgoskich dróg. Ulica została doposażona w oświetlone przejścia dla pieszych i zatoki autobusowe.
 
Kielecka-2Równie ważną inwestycją była budowa przedłużenia ul Kieleckiej – obecnej ul. F. Dachtery pomiędzy Nowotoruńską i Chemiczną. Dzięki niej dla inwestorów zostały otwarte tereny po dawnych polach irygacyjnych. Tę inwestycję udało się zrealizować w oparciu o fundusze unijne.
W 2015 roku powstała nowa jezdnia, chodniki i droga rowerowa. Równocześnie remontowany był też odcinek ul. Chemicznej w kierunku Kapuścisk. W ubiegłym roku na połączeniu tej ulicy z Wojska Polskiego zakończyła się też budowa bezpiecznego ronda. Wyremontowana została również ul. Wojska Polskiego na odcinku przebiegającym przez tereny byłych zakładach chemicznych.