Drukuj

Focha-8Zakończyły się podstawowe prace przy budowie dróg rowerowych na ul. Kruszwickiej. Pozwala to rozpocząć kolejną inwestycję związaną z budową trasy dla rowerzystów, tym razem w ciągu ul. Focha. Te dwa zadania zdecydowanie poprawiają spójność sieci dróg rowerowych centrum Bydgoszczy. Trwają też inne rowerowe inwestycje.

 

Focha-2Kolejna droga rowerowa na ul. Focha.
Projekt budowy drogi rowerowej w tym miejscu zakłada na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do mostów Solidarności budowę nowej wydzielonej drogi dla rowerów po południowej stronie ulicy. Po północnej stronie na odcinku Grottgera- Multikino trasa została już wybudowana w trakcie przebudowy węzła Garbary oraz częściowo w ramach budowy dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej.

Focha-3Na moście droga dla rowerów zostanie wydzielona na chodniku za pomocą oznakowania poziomego. Ruch pomiędzy operą i pl. Teatralnym ma odbywać się na wspólnej jezdni na zasadach ogólnych. W projekcie ujęte zostały niezbędne korekty układu drogowego – jezdni, przystanków komunikacji publicznej, chodników – bez których niemożliwe byłoby zaprojektowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego.

focha-123Ponadto przewidywane jest wykonanie: przebudowa oświetlenia ulicznego, rozbudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia : teletechnicznego, wodociągowego, energetycznego. systemu ITS, urządzeń sygnalizacji świetlnej, demontaż istniejących wygrodzeń, wycinka kolidujących drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia i przeprojektowanie istniejących kompozycji roślinnych, przestawienie wiat przy zatokach autobusowych, przestawienie kiosku.

Większość prac budowlanych będzie prowadzona w obrębie istniejącego obecnie chodnika. Plac budowy został już przekazany wykonawcy robót. Prace zakończą się jesienią.
Wartość całego porjektu to dla: ul Kruszwickiej ponad 9 mln zł. a dla ul. Foch to 3 mln zł.

Focha-5Przy ul. Kruszwickiej prace dobiegają końca.
Drogi rowerowe powstały po obu stronach jezdni. Niezbędna była do tego korekta jezdni, która w części południowej została zawężona do dwóch pasów ruchu. Po stronie wschodniej natomiast część trasy wytyczona została w formie pieszojezdni. Drogi rowerowe powstały również wokół placu Poznańskiego.


W ramach zadania wykonane zostały również nowe zatoki autobusowe na wylocie ul. Szubińskiej i Stromej oraz przebudowana została zatoka na ul. Kruszwickiej.Obecnie trwają już ostatnie prace wykończeniowe: malowanie oznakowania poziomego, prace przy sygnalizacji świetlnej i w pasie zieleni.

Kolejne inwestycje rowerowe w mieście
W tym roku oddanych zostało w Bydgoszczy już kilka kilometrów dróg rowerowych. Szlaki dla jednośladów powstały wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, przy Armii Krajowej oraz Nad Kanałem. W realizacji są jeszcze drogi rowerowej wzdłuż ul. Kujawskiej, Kolbego oraz ul. Jeździeckiej.