W pierwszej połowie bieżącego roku udało się zrealizować wiele inwestycji drogowych, mających na celu nie tylko poprawę stanu nawierzchni ale i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Kontynuowane były prace na ulicach Kujawskiej, oraz przy budowie buspasów na ul. Gdańskiej. Zakończyły się roboty na ul. Grunwaldzkiej. Do ruchu oddany został nowy wiadukt w ciągu ul. Armii Krajowej. Realizowane są też remonty chodników, ścieżek rowerowych i wielu bydgoskich ulic.

grunwaldzka-5Na ul. Grunwaldzkiej - prace odbiorowe
Wykonawca zakończył prace budowlane na ul. Grunwaldzkiej. Obecnie trwają prace odbiorowe. W ramach zadania powstały bezpieczne skrzyżowania, sygnalizacje świetlne, buspas, chodniki i drogi rowerowe. Ruch po ul. Grunwaldzkiej odbywa się po 2 jezdniach. Wykonanych zostało też wiele robót na wszystkich ulicach dojazdowych.

W ramach zadania powstały też drogi do obsługi ruchu lokalnego i nowe zjazdy do posesji. W obrębie całej trasy nasadzone zostały drzewa i krzewy. Realizując duże projekty unijne staramy się je rozszerzać także o przebudowę dróg lokalnych. W ten sposób szereg ulic przylegających do ul. Grunwaldzkiej zyskało nową nawierzchnię. Obecnie na Osowej Górze trwa również budowa buspasa na ul. Kolbego.

kujawska-1Rozbudowa ulicy Kujawskiej
To obok ul. Grunwaldzkiej największa inwestycja realizowana na terenie miasta. Pod koniec maja przełożony został ruch na nowe jezdnie ul. Solskiego, Kujawskiej i Bernardyńskiej. Dzięki temu Wykonawca może realizować roboty na trasach, po której wcześniej poruszały się pojazdy. Na tych odcinkach realizowane są roboty ziemne, kanalizacyjne, energetyczne i brukarskie. Trwa dalszy montaż torowisk i słupów trakcyjnych.

myslecinek-3Buspas w Myślęcinku
Dobiega końca budowa buspasa w Myślęcinku. Na całej długości realizowanego zadania ułożona została nowa nawierzchnia, powstało rondo przy ul. Rekreacyjnej oraz rozbudowana została pętla w Myślęcinku. Obecnie wykonawca prowadzi nasadzenia zieleni i malowanie oznakowania poziomego. Kończą się roboty przy układaniu chodników. Niebawem uruchomione zostaną nowe przystanki autobusowe.

AK2Prace na wiadukcie - zakończone
W pierwszej połowie bieżącego roku zostały zakończone prace przy budowie nowego, wschodniego wiaduktu przy ul. Armii Krajowej. Nowoczesny, z charakterystycznymi łukami wiadukt, umożliwia bezpieczne korzystanie z niego również pieszym i rowerzystom. Inwestycja zakładała również budowę nowej sygnalizacji świetlnej i przebudowę przejść dla pieszych.

sf5Rynek w Fordonie –prace projektowe
Podpisaliśmy umowę na rewitalizację najważniejszego placu w Starym Fordonie. Inwestycja pochłonie ponad 7 mln zł. Dużo zieleni, nawierzchnie z kamiennej kostki, eleganckie oświetlenie, to najważniejsze założenia opracowanej wcześniej koncepcji. Wykonawca prowadzi obecnie prace projektowe. Rynek po rewitalizacji stanie się niewątpliwie wizytówką Starego Fordonu.

BRD-8Stawiamy na bezpieczeństwo
W miejscach, gdzie kierowcy nie przestrzegają ograniczeń prędkości, na początku roku zamontowaliśmy wyniesione skrzyżowania, bezpieczne przejścia dla pieszych. Dodatkowo coraz częściej stosujemy progi zwalniające i azyle a w obrębie szkół a znaki montujemy na fluoroscencyjnym podkładzie, dzięki czemu są one lepiej widoczne po zmroku. Od początku roku takie rozwiązania zastosowaliśmy już w kilkunastu miejscach.

Dodatkowo podpisaliśmy też umowę na realizację trzeciego już etapu doświetlenia przejść dla pieszych. W porównaniu do pierwotnego planu, zadanie zostało znacznie rozszerzone o kolejne miejsca i obejmuje już nie 11 a 15 przejść dla pieszych. Kolejne 2 przejścia są obecnie doświetlane na Jachcicach w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

123Remonty i przebudowy bydgoskich ulic
Trwają prace przy utwardzaniu ulic gruntowych płytami ażurowymi. Część jezdni zostanie utwardzona betonową kostką aby ułatwić poruszanie się pieszym. Obecnie trwa przebudowana ulic: Rozłogi, Siemaszkowej, Jordanowska oraz Partyzantów. Koszt zadania to ponad 2 mln. zł

- Podpisaliśmy również umowy na przygotowanie koncepcji programowo przestrzennych i programów funkcjonalno – użytkowych dla przebudowy 16 ulic gruntowych w mieście. Zakończenie tych prac, pozwoli przystąpić do robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj.

- Zakończył się I etap prac na 1 km odcinku ulicy Siedleckiej. W ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia, chodniki, uliczne oświetlenie i zatoki parkingowe. Pojawiło się nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz progi zwalniające.

- Trwają prace na ul. Kaplicznej. Ulica zostanie utwardzona na całym zakresie objętym inwestycją liczącym ponad 800 metrów. Na odcinku od ul. Żyrardowskiej do wiaduktu kolejowego ulica będzie składała się z wydzielonej jezdni i jednostronnego chodnika.

Przystanek-2Nowe wiaty przystankowe:
Przystanki autobusowe na ulicy Bronikowskiego przy Śluzowej zyskały nowe perony. Jeszcze w czerwcu planowany jest montaż kolejnych wiat przystankowych w mieście oraz uruchomienie kilku nowych przystanków. W Bydgoszczy mamy prawie 553 wiaty przystankowe a kolejne sukcesywnie dostawiamy w różnych częściach miasta. 
Od wiosny prowadzone były również remonty oraz mycie wiat przystankowych.

Inicjatywy społeczne: 
Ponad 75,5 tys. głosów oddali mieszkańcy w ubiegłorocznym głosowaniu na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO). Bydgoszczanie wskazali najważniejsze przedsięwzięcia, które są już realizowane w mieście.
Trwa między innymi:
- budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Kruszyńska/Puszczykowa na Osowe Górze.
- budowane jest oświetlenie kilku ulic na osiedlu Tatrzańskim
- doświetlone zostały przejścia dla pieszych na Jachcicach.
- zakończyła się przebudowa odcinka ulicy Topolowej.
- podpisana została umowa na utwardzenie ul. Homarowej na Osowej Górze
- trwają przygotowania do oświetlenia kolejnego odcinka ulicy Toruńskiej na osiedlu Łęgnowo Wieś.
- zakończyły się prace budowalne na ulicy Szczytowej na Miedzyniu. Zadanie zleciło stowarzyszenie mieszkańców korzystające z inicjatyw lokalnych – programu „25/75". Ulica na długości około 280 metrów zyskuje twardą nawierzchnię, pomiędzy ulicami Wiśniową i Paprocią. Wykonywane zostały również zatoki postojowe, zjazdy oraz dojścia do posesji.

3cŚcieżki rowerowe
Dobiegają końca prace przy budowie ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Kruszwickiej. Niebawem ruszą też prace na ul. Focha. To jedne z najważniejszych inwestycji poprawiających spójność dróg rowerowych centrum Bydgoszczy. Trasy rowerowe powstały też nad Starym Kanałem oraz wzdłuż ulic: Grunwaldzkiej i Kujawskiej. Ogłosiliśmy przetarg na projekt i budowę drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jeździeckiej, która od północy otacza Myślęcinek. Dodatkowo w wakacje rozpocznie się wyznaczanie kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach.

Chodniki ważna sprawa 
W wakacje planowana jest budowa kolejnego odcinka chodnika wzdłuż ul. Smoleńskiej w kierunku ul. Równej. Inwestycja trafiła do realizacji w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. W ramach programu wyremontowane zostaną też chodniki na Osiedlu Błonie.
Wprowadzamy zmiany w parkowaniu na bydgoskich ulicach. Są one już realizowane wszędzie tam gdzie to tylko możliwe. Pierwsze zmiany wprowadziliśmy już między innymi na ul. Kołłątaja i Reja.

Dodatkowo od początku roku wyremontowaliśmy też kilkanaście chodników m.in.: na Kossaka, 11 listopada, Śląskiej czy Koronowskiej.

aplikacjaDbamy o Bydgoszcz
Pilotażowo uruchomiony został nowy kanał dla mieszkańców, za pomocą którego można zgłaszać miejskie usterki. Wystarczy pobrać aplikację Dbamy o Bydgoszcz, aby zgłosić problem, którym powinniśmy się zająć. Dzięki aplikacji szybciej będziemy reagować na zgłoszenia mieszkańców i skuteczniej informować Bydgoszczan jakie działania podejmujemy w odpowiedzi na Państwa zgłoszenia.

policja-1aAkcja Edukacja
W maju przeprowadziliśmy wspólną akcję edukacyjną z Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy. Jej głównym celem było promowanie bezpiecznych zachować na drodze i zwrócenie uwagi kierowców, na niechronionych użytkowników ruchu. Wszyscy kierowcy, ktrórzy ustępowali pierwszeństwa pieszym i zachowali odpowiednią prędkość w terenie zabudowanym, byli nagradzni drobnymi upominkami. 

1-autobus-3Kolejna linia podmiejska
W kwietniu zawarte zostało porozumienie z gminą Dąbrowa Chełmińska, które umożliwia dalsze funkcjonowanie sezonowej, międzygminnej linii autobusowej do Ostromecka. Jest to już piąta gmina ościenna (obok Białych Błot, Osielska, Dobrcza i Nowej Wsi Wielkiej), która zawarła z Miastem Bydgoszcz porozumienie o wspólnej organizacji transportu publicznego.

W ciągu minionego półrocza na bydgoskich ulicach prowadziliśmy również liczne remonty i przebudowy ulic, torowisk i dróg rowerowych, budowaliśmy nowe miejsca parkingowe. Kontynuowaliśmy też prace projektowe dla kolejnych zadań oraz montowaliśmy sygnalizacje świetlne i  nowe oświetlenie uliczne,

Przypominamy, że postęp robót na poszczególnych zadaniach, można śledzić nie tylko na stronie internetowej ale również na naszych kontach społecznościowych: Facebook oraz Instagram.