ulica-1W wakacje planowana jest przebudowa skrzyżowania ulic Lawinowej i Zbójnickiej. Wyniesiona powierzchnia ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Zadanie realizujemy w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.

Ulica Lawinowa stanowi najważniejszy dojazd do kilkunastu bloków w północnej części osiedla. Obsługuje też szereg ważnych obiektów takich ja szkoła, targowisko i kościół.

Cała ulica objęta jest strefą ograniczonej prędkości, a większość skrzyżowań ma charakter równorzędny. W poprzednich latach w kilku punktach dobudowano progi zwalniające. W ocenie mieszkańców dodatkowe elementy poprawiające bezpieczeństwo są również niezbędne przy skrzyżowaniu z ul. Zbójnicką. W 2018 roku taki projekt zyskał dużą liczbę głosów w trakcie wyboru zadań realizowanych w oparciu o środki z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

W pierwszej kolejności opracowaliśmy projekt przebudowy skrzyżowania. Teraz zlecamy  prace budowlane. Powierzchnia skrzyżowania zostanie wyniesiona co ma spowolnić ruch i dodatkowo ułatwić przekraczanie jezdni pieszym. Prace po podpisaniu umowy z wykonawcą zajmą około miesiąca. 

Zgłoś projekt na swoim osiedlu!
Do 15 lipca czekamy na nowe pomysły mieszkańców w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W sumie oddajemy w ręce bydgoszczan 16 milionów złotych.
Szczegóły na stronie: TUTAJ

Zgłaszając pomysł nie trzeba ograniczać się tylko do jednego pomysłu! Do wyboru są trzy rodzaje projektów wszystkie znane z poprzedniej edycji:
• duże zadania ponadosiedlowe,
• projekty na wybranych osiedlach
• małe projekty społeczne.
Na uatrakcyjnienie osiedla Tatrzańskiego mieszkańcy mają do wydania blisko pół milion złotych.