sf714 maja odbyło się spotkanie dotyczące rewitalizacji Rynku w Starego Fordonu. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele miasta, Rady Osiedla Stary Fordon, Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu, Społecznej Rady ds. Estetyki Miasta, ZDMiKP oraz przedstawiciele firmy, która wygrała przetarg na projekt i przebudowę Rynku.


Wykonawca robót, z którym w marcu bieżącego roku podpisaliśmy umowę, może pochwalić się dużym dorobkiem i doświadczeniem w projektowaniu tego rodzaju przestrzeni publicznych. Brał udział w przygotowaniu między innymi takich inwestycji jak: rewitalizacja Rynku w Jeleniej Górze, Polkowicach, Starówki w Wałbrzychu czy Rynku w Wągrowcu.

spotkanie-FordonNa spotkaniu Wykonawca zaproponował kilka rozwiązań uzupełniających dotychczasową koncepcję Rynku w Starym Fordonie, m.in. umieszczenie herbu w płycie rynku. Fordon do 1973 jako oddzielne miasto posiadał własny herb przedstawiający białą różę na czerwonym tle. Dużo rozmawiano również o fontannie, która uzupełni projekt. Wspólnie zależy nam, by projekt był jak najlepiej dopracowany i spełnił oczekiwania mieszkańców.

Przypominamy, że cała inwestycja pochłonie ponad 7 mln zł. Dużo zieleni, nawierzchnie z kamiennej kostki, eleganckie oświetlenie, fontanna to najważniejsze założenia opracowanej wcześniej koncepcji. Wybraliśmy ją w drodze konkursu i konsultowaliśmy z mieszkańcami. Prace budowlane potrwają około dwóch lat. Rynek po rewitalizacji stanie się niewątpliwie wizytówką Starego Fordonu.

sf2Ruch ograniczony
Ważnym elementem projektu są ograniczenie ruchu kołowego oraz wprowadzenie rozwiązań sprzyjających ruchowi pieszemu, w tym poprawę dostępności dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Strefa rynku ma być bezpieczną przestrzenią pieszą, deptakiem z warunkowym i uspokojonym dostępem dla ruchu kołowego.

Naturalne materiały
Dominującym materiałem posadzek będzie szara kostka granitowa. Wykorzystamy do rewitalizacji Rynku między innymi część kostki z ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku. Różne sposoby jej układania oraz odcienie wyznaczą poszczególne strefy Rynku. Ciemniejszy odcień i podział z użyciem gładkich granitowych płyt nawiązujący do bryły kościoła zostanie zaakcentowany przed świątynią.
Kostka w układzie koncentrycznym pojawi się też w centralnej części placu, gdzie funkcjonować ma fontanna.
Wokół lipowej alei, która zdobić ma południowa część placu i prowadzi w kierunku dawnego kościoła ewangelickiego pojawi się ceramiczny bruk. Ławki i siedziska wykonane zostaną z drewna. To nawiązanie do faktu, że aż do XIX wieku fordońska synagoga była drewniana.

Dużo zieleni
Zachowane zostaną lipy rosnące po południowej stronie Rynku. Szpaler tych drzew podkreślony zostanie innym rodzajem nawierzchni. Pomiędzy fontanną i wschodnią pierzeją sadzone będą drzewa w dużych donicach. Dodatkowo planowane jest zasadzenie bezpośrednio do gruntu w sąsiedztwie wlotu ul. Sikorskiego klonu, którego sąsiedztwo zabezpieczy ochronna krata. W małych donicach betonowych sadzone będą begonie.