bus-1Wykonawca przystąpił do układania nawierzchni na nowym rondzie u zbiegu ulic Gdańskiej i Rekreacyjnej w Myślęcinku. Na nowym rondzie ułożone zostały już krawężniki i przygotowana została podbudowa na wlotach od strony ulicy Gdańskiej oraz wokół wyspy centralnej. Teraz rozpoczęło się układanie nawierzchni.

bu-3W przyszłym tygodniu rozpocznie się natomiast  frezowanie nawierzchni, po której obecnie poruszają się pojazdy. Po zakończeniu tych prac wykonawca przystąpi do układania docelowej nawierzchni na całej szerokości jezdni. Warto w tym miejscu zwolnić i zachować większą ostrożność.


Buspasy na ul. Gdańskiej ułatwią przejazd autobusom szczególnie w czasie dużych imprez organizowanych w Myślęcinku. Nowe rondo będzie posiadało 3 wloty. Skrzyżowanie z wyspą centralną zagwarantuje wszystkim uczestnikom ruchu większe bezpieczeństwo. Wokół niego dobudujemy nowe chodniki i drogi rowerowe. Łatwiej będzie też wyjechać z ul. Rekreacyjnej.

Warto podkreślić, że w bezpośrednim sąsiedztwie ronda w ramach innego projektu, powstanie parking typu P+R (parkuj i jedź) umożliwiający wygodną przesiadkę na tramwaj.
Budowa buspasów na Gdańskiej kosztuje ponad 10 mln zł. Inwestycja finansowana jest w oparciu o środki unijne ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).