W związku z kolejnym etapem znoszenia przez rząd obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa oraz wytycznymi w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej, Prezydent Miasta wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej branży gastronomicznej, ustalił preferencyjne stawki opłat dzierżaw dla prowadzących lokale gastronomiczne na terenie Bydgoszczy, które obowiązują od dnia 13.05.2020 roku do końca sezonu ogródków letnich w 2020 roku.

Opata za działalność ogródków letnich dla wszystkich dzierżawców wynosić będzie symboliczny 1 grosz za 1m² za dzień.

To oznacza, że dla prowadzących ogródki letnie ze sprzedażą alkoholu opłata zostanie obniżona do 1% całej kwoty. Zmieni się także opłata pobierana za działalność ogródków letnich nie prowadzących sprzedaży alkoholu. W tym przypadku kwota dotychczas obowiązująca wynosiła 0,10 zł za 1m² za dzień. Będzie to także 1 grosz za 1m² za dzień.

Preferencyjne stawki będą obowiązywać do końca sezonu 2020.

rynek-8Do wskazanej wysokości opłat z tytułu dzierżawy dodany zostanie podatek VAT, płatny zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
Dzierżawcy mogą od dziś występować do ZDMiKP w Bydgoszczy w sprawach związanych z podpisaniem Umów dzierżaw terenu pod ogródki sezonowe-letnie.