grunwaldzka-8Od 20 marca przejezdne są obie jezdnie ulicy Grunwaldzkiej. Kierowcy mogą też korzystać z ulicy Skośnej. Powstały nowe bezpieczniejsze skrzyżowania, chodniki i drogi rowerowe. Sygnalizacja świetlna poprawi bezpieczeństwo pieszych.

Nowy odcinek oddany do ruchu to południowa jezdnia od ul Skośnej a granicą miasta o długości około 1 kilometra. Wzdłuż jezdni powstały chodniki i droga rowerowa. Zmodernizowane skrzyżowanie z ul. Czaplą zostało wyposażone w sygnalizację świetlną. Równocześnie na przedłużeniu ulicy Grunwaldzkiej poza granicą miasta trwa budowa ronda turbinowego, które połączy ulicę z drogami lokalnymi i węzłem Bydgoszcz Zachód na trasie ekspresowej S5.

Wraz z nową jezdnią ul. Grunwaldzkiej oddany został do użytku także zmodernizowany odcinek ul.Skośnej. Skrzyżowanie również wyposażone jest w sygnalizację świetlną.
Obecnie najwięcej prac prowadzonych jest jeszcze w rejonie Czyżkówka. Wykonawca przy sprzyjających warunkach pogodowych ułoży ostatnią warstwę nawierzchni. Prowadzone są drobne prace brukarskie, porządkowany jest przyległy teren, dosadzane są krzewy.

Zakończenie wszystkich prac przy rozbudowie ul. Grunwaldzkiej planowane jest do czerwca bieżącego roku. W wakacje zamierzamy wystąpić o pozwolenie na użytkowanie, które umożliwi rozliczenie całego zadania. Inwestycja realizowana jest z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Nowa, dwujezdniowa ulica zapewni nie tylko bezpieczne i szybkie połączenie z trasą ekspresową S5. To również duże udogodnienie dla mieszkańców Osowej Góry.
Dzięki rozbudowie ul. Grunwaldzkiej wygodnie dojedziemy do trasy ekspresowej S5, w godzinach szczytu nie będą tworzyć się zatory, autobusy w stronę centrum od Skośnej do Węzła Zachodniego pojadą buspasem, a rowerzyści skorzystają z bezpiecznej drogi rowerowej.