kru-555Wykonawca prac przy drogach rowerowych wzdłuż ul. Kruszwickiej wprowadza od czwartku (19 marca) tymczasową organizację ruchu. W trakcie inwestycji wyłączona z ruchu zostanie część chodników. Zawężone zostaną wloty jezdni na plac Poznański.

Sprawdź jak poruszać się w tej części miasta.


Rozbudowa ulicy Kruszwickiej pozwoli wytyczyć nowe drogi rowerowe. W jej zakres wchodzi również m.in. przebudowa chodników oraz budowa nowych zatok z przystankami.

mapka-Zmiany dla pieszych
W pierwszym etapie prac konieczne jest całkowite zamknięcie chodnika po stronie wschodniej (Zespołu Szkół Mechanicznych) na odcinku od tunelu przy ul. Dolina do ronda Grunwaldzkiego. Ruch pieszych zostanie przekierowany na stronę zachodnią ul. Kruszwickiej (wzdłuż centrum handlowego). Przejście tunelem będzie czynne przez cały okres trwania inwestycji.

Dojście do szkół zlokalizowanych wzdłuż ul. Kruszwickiej, możliwe będzie od strony ul. Marszałka Focha i ul. Świętej Trójcy. Ponadto ruch pieszy możliwy będzie również ciągami zlokalizowanymi na terenie szkoły. Ruch pieszy na ul. Kruszwickiej po stronie zachodniej, jak i wokół placu Poznańskiego będzie odbywał się wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi.

Zmiany dla pasażerów
W związku z pracami budowlanymi zamknięty zostanie przystanek na ul. Kruszwickiej znajdujący się przed wjazdem na Plac Poznański. W zamian za zamknięty przystanek powstaną dwa nowe na wylotach Placu Poznańskiego tj. na ul. Szubińskiej i ul. Stromej. Pozostałe przystanki w obszarze ronda Grunwaldzkiego i Placu Poznańskiego będą funkcjonowały bez zmian.

kru-333Zmiany dla kierowców
W pierwszym etapie prac konieczne jest wyłączenie z ruchu wszystkich lewoskrętów na wlotach jezdni na plac Poznański i pasów jezdni przylegających bezpośrednio do wyspy środkowej Placu Poznańskiego. Skręt w lewo możliwy będzie z pasów do jazdy na wprost i lewo. Ruch będzie odbywać się przy czynnej sygnalizacji. Pozwoli to minimalizować utrudnienia.