kru-555 W czwartek 12 marca przekazaliśmy plac budowy pod nowe drogi rowerowe na ulicy Kruszwickiej. To jedna z najważniejszych inwestycji poprawiających spójność dróg rowerowych w centrum miasta. Pozwoli też na bezpieczny przejazd z zachodniej części Bydgoszczy na Stare Miasto. Wkrótce ruszy też budowa tras rowerowych wzdłuż ul. Focha i Starego Kanału Bydgoskiego.

Połączone zostaną:
• trasa wzdłuż Kanału Bydgoskiego
• drogi rowerowe wzdłuż Grunwaldzkiej
• droga rowerowa w kierunku dworca kolejowego
• powstanie bezpieczny dojazd na Wyspę Młyńską

kru-333W ramach zadania powstanie infrastruktura dla ruchu rowerowego obejmująca całą ulicę Kruszwicką oraz rondo Poznańskie wraz z wlotami ul. Poznańskiej, Grudziądzkiej, Stromej i Szubińskiej z wyprowadzeniem szlaków pieszych i rowerowych. Przy ul. Kruszwickiej drogi rowerowe powstaną po obu stronach jezdni. Wydzielona droga rowerowa będzie funkcjonować na całej długości po stronie zachodniej (przy centrum handlowym). Niezbędna będzie do tego korekta jezdni, która w części zostanie zawężona do dwóch pasów ruchu.

kru-222Po stronie wschodniej (od strony szkoły) część trasy wytyczona zostanie w formie drogi rowerowej i pieszo-jezdni. Rowerzyści będą mogli korzystać też z tunelu łączącego plac Poznański z ulicą Dolina oraz z jezdni parkingowej (zakończenie ul. Kordeckiego).Drogi rowerowe powstaną też wokół placu Poznańskiego.
Wykonane zostaną też nowe zatoki autobusowe na wylocie z ronda w ulice Szubińską i Stromą.

Ponadto w zadaniu przewiduje się przebudowę: oświetlenia ulicznego, urządzeń energetycznych i teletechnicznych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń systemu ITS , sieci wodociągowej i sieć cieplna oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej.

kru-4444Ze względu na istotne znaczenie komunikacyjne ulic objętych zadaniem, roboty będą realizowane przy zachowaniu ciągłości ruchu na jezdniach głównej, bez wykonywania objazdów. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót zobligowany jest też zapewnić bezpieczny dostęp do posesji i lokali użytkowych.
Planowany termin zakończenia robót to sierpień bieżącego roku.
Koszt zadania to blisko 9 mln zł.