gl-1

Zakończyły się główne prace przy przebudowie skrzyżowania ulic Glinki i Dąbrowa. Wraz z budową nowego obiektu handlowego powstał dodatkowy pas ruchu, zmodernizowane zostały przejścia dla pieszych i chodniki, a jezdnia zyskała nową nawierzchnię. Inwestycja poprawiła m.in. bezpieczeństwo pieszych.

Wraz z budową sklepu pomiędzy ulicami Glinki i Dąbrowa powstał też duży parking. Wjazd do niego jest możliwy zarówno od strony ul. Dąbrowa jak i Glinki. By zapewnić większe bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu zobowiązaliśmy inwestora  do przebudowy układu drogowego sąsiadującego ze sklepem.

W ramach prac zmodernizowany został ponad 300-metrowy odcinek ulicy Glinki. Dzięki poszerzeniu ulicy powstały  tak zwane azyle dla pieszych umożliwiające dwuetapowe pokonywanie jezdni. Zmieścił się też pas do skrętu w lewo dla pojazdów jadących do sklepu od strony Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Dobudowywany został chodnik po południowej stronie ulicy Glinki i zachodniej stronie ulicy Dąbrowa. W zakres zadania wchodziła również przebudowa kanalizacji deszczowej oraz wymiana oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejścia.

Zakończyliśmy odbiory tego zadania. Dodatkowo zobowiązaliśmy inwestora do wykonania wiosną przy sprzyjających warunkach trwałego oznakowania grubowarstwowego.

Zadanie uzupełniło szereg miejskich inwestycji zrealizowanych już wcześniej wzdłuż ulicy Glinki.   Wiosną zakończyliśmy między innymi modernizację odcinka od al. Jana Pawła II do Magnuszewskiej. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku rondo na połączeniu z ulicą Magnuszewską. Przed dwoma laty wyremontowaliśmy odcinek od Białogardzkiej do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Skutecznie rozwiązaliśmy w ten sposób problem częstego zalewania  skrzyżowania z ulicą Szpitalną. Remontowana była również pętla autobusowa linii nr 79.

gl-2

Warto wiedzieć:

Na koszt zewnętrznych inwestorów modernizowane były w ostatnich latach również odcinki wielu innych ulic. W ten sposób zmodernizowany został na przykład fragment ul. Petersena w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, ul. Inowrocławskiej na Górzyskowie oraz Grunwaldzkiej na Okolu. Z kolei wokół sklepu IKEA powstał cały układ drogowy z częściowo bezkolizyjnym węzłem na połączeniu z Fordońską.