Tory-1

We wtorek (26 listopada) wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na wykonanie wielowariantowej koncepcji niezbędnej do rozwoju naszej sieci tramwajowej. To niezbędny dokument by inwestować w torowiska wykorzystując unijne fundusze. Na wstępne plany rezerwujemy 880 tysięcy złotych.

Realizacją zamówienia zainteresowane były trzy podmioty. Po analizie złożonych ofert oraz ich ocenie wybraliśmy najkorzystniejszą. Zamierzamy podpisać umowę z firmą WYG International. Zadeklarowała ona realizację zadania za kwotę 880 tysięcy złotych i duże doświadczenie zespołu projektowego. Warto podkreślić, że ten podmiot wcześniej projektował również inne bydgoskie torowiska m.in. budowę połączenia tramwajowego ulic Fordońskiej i Toruńskiej z nowym mostem przez Brdę oraz modernizację torowiska na Kapuściskach. Jeśli będzie to możliwe, jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą. Prace koncepcyjne zajmą około roku.

Nowe trasy lepiej skomunikują między innymi centrum miasta oraz osiedla Bielawy, Bartodzieje, Szwederowo i Górzyskowo. Wielowariantowe koncepcje, określają najbardziej potrzebne inwestycje i najlepsze rozwiązania z punktu widzenia społecznego, transportowego, ekonomicznego, przestrzennego i środowiskowego.

Więcej informacji o planowanych kierunkach rozwoju naszej sieci torowisk znajduje się w tekście „Rozbudujemy tramwajową sieć”.