3

Zakończyły się prace związane z zaprojektowaniem buspasa na ul. Kolbego. Po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca przystąpi do prac budowlanych. Dodatkowy pas dla autobusów wraz z rozbudowanym skrzyżowaniem z ulicą Grunwaldzką sprawią, że mieszkańcy Osowej Góry zdecydowanie szybciej dojadą do centrum.

 Buspas na ul. Kolbego zacznie się na skrzyżowaniu z ulicą Kormoranów i będzie prowadził aż do ul. Grunwaldzkiej. Tam płynnie połączy się z pasem dal autobusów, który powstaje w ramach rozbudowy ul. Grunwaldzkiej. Dodatkowy pas znacznie ułatwi wyjazd z Osowej Góry autobusom linii nr 61 i 71. Projekt przewiduje gruntowną przebudowę konstrukcji nawierzchni, korektę geometrii łuków poziomych, przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych.

Inwestycja jest realizowana w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie realizuje firma Kobylarnia S.A, która w pierwszej kolejności opracowała projekt. Z końcem października na jego podstawie wystąpiliśmy o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Główne prace budowlane będą  realizowane w przyszłym roku.

Warto podkreślić, że sporządzenie projektu poprzedziły na etapie koncepcji konsultacje społeczne. W ich wyniku dopracowaliśmy kształt drogi serwisowej obsługującej nieruchomości oraz miejsca parkingowe położone po wschodniej stronie ulicy. Będziemy na niej stosować również elementy uspokojenia ruchu.

Poza tym zgodnie z uwagami mieszkańców wprowadziliśmy dodatkowe przejścia dla pieszych oraz dodaliśmy więcej  zjazdów indywidualnych do posesji położonych po zachodniej stronie ul. Kolbego. Nowe drogi rowerowe i chodniki będą budowane w standardach uzgodnionych ze środowiskami rowerowymi i pieszych. Na trasach rowerowych stosujemy nawierzchnie bitumiczne, a na chodnikach betonowe płyty.

Warto podkreślić, że w oparciu o środki ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych prowadzimy też budowę buspasa na ul. Gdańskiej. Z końcem czerwca udostępniliśmy też buspas na Wałach Jagiellońskich. W pas dla autobusów wyposażona będzie również wschodnia jezdnia rozbudowywanej ulicy Kujawskiej. Budowę buspasów przewiduje również koncepcja rozbudowy ul. Nakielskiej od wiaduktu do ronda na Łochowskiej. Obecnie na 12 bydgoskich ulicach funkcjonują już buspasy.

 Inwestycja w liczbach:

  • Koszt zadania – 11 mln zł
  • Długość nowego buspasa – 800m
  • Szerokość – 3,5m