Budowa

Na Miedzyniu trwają zaawansowane prace na ulicy Siewnej. Od podstaw budujemy nową pieszojezdnię. Ulica zyskuje też nowe oświetlenie. Inwestycja kosztuje ponad 3 mln zł.

Ul. Siewna  modernizowana jest  w oparciu o wieloletni program  przebudowy ulic gruntowych, który funkcjonuje od 2016 roku. W pierwszej kolejności opracowana została koncepcja budowy. W ubiegłym roku wyłoniliśmy wykonawcę odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane. Zadanie na etapie koncepcji było konsultowane z mieszkańcami.

Ulica Siewna otrzymała już na większości odcinka nawierzchnię z kostki betonowej. Będzie ona miała charakter pieszojezdni z wyznaczonymi miejscami postojowymi. Budowany odcinek łączy się od północy z ul. Chłopską, natomiast od południa – z ulicą Leszczyna, którą wcześniej przebudowaliśmy (wraz z ul. Osada). W ramach tego zadania budujemy też sięgacz do posesji oddalonych od głównego ciągu ulicy. Ulicę wyposażymy również w progi zwalniające. Poza ostatnimi pracami brukarskimi wykonywane jest również nowe oświetlenie. Zaawansowanie prac przekracza już 80 procent. Wykonawcy zależy na zakończeniu wszystkich robót i uporządkowaniu placu budowy jeszcze w tym roku.

leszcz 10

To kolejna inwestycja na Miedzyniu. Wcześniej w oparciu o wieloletni program przebudowy ulic gruntowych zbudowaliśmy ul. Pijarów, Osada i Leszczyna. Z kolei w ramach pilotażu utwardziliśmy płytami ażurowymi ulice Orną i Liściastą. Tego typu prace ostatnio zakończyliśmy też przy sięgaczu w rejonie ul. Osada. Zleciliśmy poza tym prace związane z przebudową ulic Jeżynowej i Botanicznej. Dodatkowo remontujemy odcinki ulic Widok i Leszczyna (wokół skrzyżowania).

Budowa ulic na Miedzyniu

  • Pijarów – 2,5 mln zł
  • Osada i Leszczyna 3,8 mln zł
  • Botaniczna - 4,3 mln zł
  • Siewna – 3,1 mln zł
  • Jeżynowa-  2,5 mln zł
  • Orna, Liściasta (ażury) – 0,85 mln