Rozpoczęły się prace przy budowie buspasów na ul. Gdańskiej w Myślęcinku. Dzięki nim pojazdy komunikacji miejskiej będą kursować szybciej i punktualniej. Powstanie też bezpieczne rondo na połączeniu z ul. Rekreacyjną.

Buspasy na ul. Gdańskiej powstaną od wiaduktu nad torami do pętli autobusowej w Myślęcinku. Ułatwia przejazd autobusom linii nr 52,93 i 94, szczególnie w czasie dużych imprez organizowanych w Myślęcinku. Elementem zadania jest też rondo u zbiegu z ulicą Rekreacyjną. Będzie posiadało 3 wloty. Skrzyżowanie z wyspą centralną zagwarantuje wszystkim uczestnikom ruchu większe bezpieczeństwo. Wokół niego dobudujemy nowe chodniki i drogi rowerowe. Łatwiej będzie też wyjechać z ul. Rekreacyjnej. Warto podkreślić, że w bezpośrednim sąsiedztwie ronda w ramach innego projektu  powstanie parking typu P+R (parkuj i jedź) umożliwiający wygodną przesiadkę na tramwaj. Budowa buspasów na Gdańskiejkosztuje ponad 10 mln zł. Inwestycja zlecona została do realizacji w oparciu o tryb zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca w pierwszej kolejności przygotowywał projekt oraz został zobowiązany do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji. Teraz rozpoczęły się prace drogowe. Zakończenie całego zadania planowane jest w połowieprzyszłego  roku.

Bydgoszcz na budowę nowoczesnej infrastruktury preferującej transport zbiorowy zagwarantowała 25 mln złotych. Prace będą prowadzone również na ul. Kolbego na Osowej Górze. Wcześniej oddaliśmy do użytku wydzielony pas ruchu dla autobusów na Wałach Jagiellońskich.

Buspasy w liczbach:

  • Łączna długość 3 nowych buspasów – 4 km
  • Koszt –25 mln zł
  • Wartość dofinansowania UE – 17 mln zł
  • Liczba istniejących buspasów  – 11 ulic

gd1