0008
Mamy dobre informacje z frontu robót na mostach w ciągu ulicy Focha. Firma specjalistyczna, która remontuje dylatacje na mostach, nie tylko zakończyła prace rozbiórkowe skorodowanego betonu. Rozpoczęła kolejny etap robót przy dylatacjach.


Wcześniej pisaliśmy, że wykonuje m.in. nawierty, w których umieści stalowe kotwy, te zaś posłużą do zamocowania dodatkowych siatek wzmacniających krawędzie przęseł. Kotwy w liczbie 800 sztuk już zostały zamontowane i ekipa mostowców kończy wklejanie siatek wzmacniających. Na dzisiaj tj. czwartek 26.09. budowlańcy zaplanowali betonowanie i pokrycie dojrzewającego betonu specjalną żywicą, która z kolei posłuży, jako podłoże do ułożenia nowej izolacji. Ułożenie izolacji zaplanowali na piątek tj. 27.09. jeżeli zakładane prace przebiegną pomyślnie w poniedziałek 30.09. specjaliści wbudują bitumiczne przekrycia dylatacyjne, czyli konstrukcje na bazie masy przypominającej zwykły asfalt drogowy. Z tą różnicą, że zdecydowanie bardziej wytrzymałej na wydłużanie i skracanie przęsła mostu w wyniku działania skrajnych temperatur.
Po ich wykonaniu nastąpi kilkudniowa przerwa technologiczna, niezbędna do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości, a 07 października prace przeniosą się na drugą połowę jezdni.
Warto w tym miejscu dodać, że prowadzone obecnie roboty są wysoce specjalistyczne i niewiele firm je wykonuje. My z naszymi mostami ze względu na wyjątkowe znaczenie konstrukcji dla układu komunikacyjnego miasta dosłownie wcisnęliśmy się w napięty grafik fachowców.
Czas, na oczekiwanie „super" mostowców poświęciliśmy na przygotowanie projektu naprawy i roboty przygotowawcze. Te wydatnie przyczynią się do skrócenia trwania uciążliwości, które dotknęły przede wszystkim kierowców.
Jeszcze raz dziękujemy za zrozumienie dla sytuacji.