remont
Trwa modernizacja oraz remont całej infrastruktury drogowej na ulicy Wojska Polskiego. Roboty, wykonawca wyłoniony w przetargu, rozpoczął w minionym roku. Modernizuje całą sieć trakcyjną, układa torowiska, układa także nowe nawierzchnie jezdni m.in. ulicy Wojska Polskiego.Warto zwrócić uwagę, że do tej pory na części jezdni, ułożył tzw. warstwę wiążącą, czyli pierwszą, na, której musi ułożyć jeszcze jedną warstwę – ostatnią nazywaną ścieralną. Stąd na jezdniach ulicy Wojska Polskiego znajduje się żółte, tymczasowe, wyklejone taśmami, oznakowanie poziome, które oczywiście zniknie po ułożeniu ostatniej warstwy masy bitumicznej, na której budowlańcy drogowi wykonają białe znaki poziome.
Co ważne, wszystkie obecne, nowe wpusty do kanalizacji deszczowej, znajdują się wyżej w stosunku do jezdni na wysokości dostosowanej do ostatecznej wysokości z warstwą ścieralną. Jak zadeklarował wykonawca robót wszystkie prace przy układaniu mas na jezdniach, powinien zakończyć w pierwszym tygodniu października.