Drukuj

0010
Trwają roboty przy przebudowach nawierzchni gruntowych na utwardzone.Przypominamy, plac budowy na ulicy Siewnej przekazaliśmy 30.07. Prace rozpoczęły się od budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Chłopskiej do sięgacza w kierunku ulicy Leszczyna. Objęły także wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego. Podobnie, jak w przypadku odwodnienia ulicy Leszczyna. Jednocześnie ekipy elektryków prowadziły roboty z branży energetycznej. Zlikwidowali wszystkie podziemne kolizje sieci oraz ułożyli kable do zasilania oświetlenia ulicznego. Wrzesień rozpoczął się robotami przy tzw. korytowaniu, czyli wykopie pod budowę nawierzchni jezdni, od ulicy Chłopskiej w kierunku ulicy Leszczyna.

Botaniczna też w budowie
Kolejną z utwardzanych ulic jest Botaniczna. Tutaj plac budowy przekazaliśmy 19.08. Następnie wykonawca robót przekazał go branżystom z gazowni. Roboty są prowadzone na odcinku od ulicy Gminnej do ulicy Widok. Wstępny termin zakończenia robót gazowych na opisywanym odcinku to 20.09. Jednocześnie główny wykonawca prac zaplanował prowadzenie innych robót sieciowych w ulicy Botanicznej.

Z kolei na ulicy Jeżynowej ekipy z PSG zakończyły budowę gazociągu na całej długości ulicy. Po odbiorach, rozpocznie się budowa przyłączy. Jednocześnie są w trakcie roboty elektroenergetyczne. W tym tygodniu rozpoczną się prace przy budowie kanalizacji deszczowej.

Na ulicy Siedleckiej wykonawca prac wybudował kanał deszczowy oraz wykonał około 80% prac związanych z posadowieniem wpustów deszczowych.

Bern

Przebudował jednocześnie sieci telekomunikacyjne. Zlikwidował tzw. kolizje elektroenergetyczne, a także przygotował kanały do ułożenia zasiania latarni ulicznych. Na odcinku ul. Siedleckiej od skrzyżowania z ul. Chmielną do skrzyżowania z ul. Urodzajną wykonał nawierzchnię zatok postojowych, a także nawierzchnię zjazdów i chodników na poziomie około 80%.

Bern

Finiszuje przy wykonaniu podbudowy pod nową drogę. Tutaj szacuje zaawansowanie robót na poziomie 90%. W tym miesiącu ustawi krawężniki i obrzeża. Wykona nawierzchnie chodników i zjazdów.

Wczoraj tj. 09.09. przekazaliśmy także plac budowy pod ulicę Łubinową. Budowa rozpocznie się od prac związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej.