Drukuj

088
Wiele razy pisaliśmy o prowadzonych obecnie remontach. Opisywaliśmy prace na Wojska Polskiego wykraczające poza zakres modernizacji torowiska tramwajowego. Nowe nawierzchnie jezdni już ułożyliśmy. Pozostało do wykonania oznakowanie poziome i odtworzenie zieleni.

Przy ulicy Gajowej, mieszkańców pobliskich bloków cieszą nowe, dodatkowe, zatoki do parkowania, które wykonaliśmy wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Zjednoczeni".

Bern