remont
Realizujemy remonty, naprawy, budowy, zatem warto wiedzieć, że:Ulica Pod Skarpą - kontynuujemy ustawianie krawężników i przestawiamy słupy oświetlenia ulicznego.

Bern

Jednocześnie zwracamy uwagę, że na ulicy Pod Skarpą mogą pojawić się utrudnienia w ruchu na odcinku od Zamczyska do Osielska. Będą frezowane dwa odcinki jezdni na podjeździe do Osielska, a później ułożona nowa nawierzchnia ścieralna. Utrudnienia potrwają maksymalnie tydzień.

Na ulicy Wojska Polskiego ułożyliśmy tzw. profil. Obecnie prowadzimy regulację studni. Po regulacji urządzeń w jezdni, ułożymy siatkę wzmacniającą, nawierzchnię, a następnie położymy ostatnią warstwę SMA, czyli nawierzchnię, po której będzie się odbywał ruch samochodów.

Jezdnię ulicy Gajowej już częściowo sfrezowaliśmy. Dzisiaj tj. 30.08. od godziny 15:00 wykonawca będzie kontynuował frezowanie.

Bern

Na ulicy Szpitalnej ustawiamy krawężniki i wymieniamy tzw. beczki wpustów.

Bern

Ulica Toruńska jest sfrezowana, dziś tj. 30.08. ekipy zaczną układać tzw. warstwę profilową. Następnie przeprowadzimy regulacje pokryw studni i wpustów do kanalizacji deszczowej. Po wspomnianych robotach ułożymy ostatnią warstwę SMA.

Bern