remont
Na prośbę wykonawcy uprzejmie informujemy, że od 29.08.2019r. planuje rozpoczęcie robót na kolejnym etapie (etap 5), który obejmuje organizację ruchu przy całkowicie zamkniętym odcinku jezdni ul. Sanatoryjnej od posesji nr 61 do posesji 69. Schemat objazdu i plan sytuacyjny zamieściliśmy niżej w załączniku.

Planowany termin zakończenia dla etapu 5, to 30.09.2019r.

Obecnie prace prowadzone są na etapach 1, 9 i 10 tj. na odcinkach ul. Sanatoryjnej pomiędzy skrzyżowaniami:

  • od ul. Letniskowej do drugiego sięgacza ul. Sanatoryjnej ( od posesji nr 1 do 25) - etap 1 – planowany termin zakończenia 31.08.2019r.
  • na odcinku ul. Sanatoryjnej od posesji nr 97 w kierunku lasu – etap 9 – planowany termin zakończenia 09.09.2019r.
  • na odcinku ul. Sanatoryjnej od posesji nr 97 do posesji 109 – etap 10 – planowany termin zakończenia 15.10.2019r.

Wykonawca dopuścił do ruchu odcinki:
- od ul. Kudowskiej do skrzyżowania ( od posesji nr 77 do 85) - etap 7
- od ul. Wycieczkowej do ul. Rajdowej (od posesji nr 45 do 59) - etap 4
- od sięgacza ul. Sanatoryjnej do ul. Szczawnickiej ( od posesji nr 25 do 37) - etap 2

Jednocześnie wykonawca informuje, że na ulicy Sanatoryjnej mogą wystąpić miejscowe utrudnienia wynikające z prowadzonych robót sieciowych.