052
Firma budowlano-drogowa, realizująca budowę peronu wiedeńskiego w jezdni ulicy Marszałka Focha, za naszym pośrednictwem informuje, że 07.08. wykonała nawierzchnię z kostki kamiennej na rampach przystanku wiedeńskiego. Z uwagi na wiązanie betonu, konieczne jest zastosowanie 14-dniowej przerwy technologicznej. Kolejnym etapem prac będzie zmiana tymczasowej organizacji ruchu, przywracającej poruszanie się pojazdów na prawym pasie ulicy w kierunku do centrum. Wykonawca informuje, że opisany etap organizacji ruchu wprowadzi 21.08.