Drukuj

046
Roboty przy budowie nowej przeprawy dla aut w ciągu ulic: Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Armii Krajowej nad torami kolejowymi - wykonawca prowadzi na kilku frontach.
Rozbił po obu stronach (południowej i północnej) szlaku kolejowego stare przyczółki, na których opierała się dawna konstrukcja.

Bern

Bern

W ich miejscu wylał tzw. ławy pod budowę nowych. Po stronie południowej (od strony ul. Wyszyńskiego) budowanego wiaduktu, na ławie - firma wiąże w tej chwili zbrojenie pod wylanie nowego przyczółku. Po stornie północnej przygotowuje się do wykonania fundamentu i zbrojenia. Ławę już wylała.

Bern
Strona południowa od ul. Wyszyńskiego

Bern
Strona północna od ul. Armii Krajowej

Jednocześnie prowadzi intensywne prace przy rozbiórce starej konstrukcji dawnego wiaduktu.

Bern

Wykonawca prac, ruch w obie strony do i z centrum poprowadził po zachodniej nitce starego wiaduktu samochodowego.
Roboty mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Nowa przeprawa nie tylko będzie spełniała obecne normy tonażowe dla ciężarówek, ale przede wszystkim zapewni spokojną, bezpieczną przeprawę dla rowerzystów i pieszych.