Drukuj

041
Nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć dlaczego, co niektórzy straszą mieszkańców miast horrendalnymi opłatami za parkowanie w strefach płatnego parkowania, ale chętnie wyjaśniamy.

Przede wszystkim, płatnego parkowania nie można rozpatrywać posiłkując się tylko i wyłącznie Ustawą o drogach publicznych. Powód jest bardzo prosty. Temat regulują, trzy akty prawne odnoszące się do parkowania pojazdów z ścisłym centrum.
Ustawa o drogach publicznych. W myśl przywołanej, funkcjonują obecne Strefy Płatnego Parkowania w tym również bydgoska.
Drugi zapis został zawarty w Ustawie o elektromobilności, która daje możliwość tworzenia przez samorządy tzw. Stref Czystego Transportu. Obszarów, w których będą mogły się poruszać jedynie pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi np. na prąd, wodór, gaz. Ustawa w obecnym kształcie nie dopuszcza do ruchu w strefach czystego transportu pojazdów z napędem hybrydowym nawet typu plug-in, czyli takich, w których ładowanie baterii odbywa się z gniazda elektrycznego lub ładowarki.
I trzecia - Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, która zmienia Ustawę o drogach publicznych w takim zakresie, że umożliwia stworzenie tzw. Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, funkcjonującej niezależnie od tradycyjnej Strefy Płatnego Parkowania, czyli takiej, którą mamy w Bydgoszczy.
W tym ostatnim przypadku, czyli Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, opłaty za parkowanie będą mogły być trzykrotnie wyższe niż w tradycyjnej.
W ten sposób Ustawodawca dał możliwość samorządom zarządzania ruchem w centrach miast przez tworzenie stref śródmiejskich. Te mają ograniczać ruch samochodów w ścisłym centrum na wzór europejskich aglomeracji, jak np. Berlin, czy Londyn. Władze wymienionych stolic coraz bardziej restrykcyjnie podchodzą do tematu poruszania się aut w centrum. Jest to związane m.in. z ochroną środowiska naturalnego i stale narastającego problemu smogu, jak również ogromnej liczby samochodów przypadających na jednego mieszkańca. Pisaliśmy o tym już wcześniej.
Bez wątpienia zanim, jakikolwiek samorząd w Polsce podejmie decyzję o wprowadzeniu Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania musi przeprowadzić bardzo szczegółowe analizy, które uwzględnią wiele aspektów. Wśród nich m.in. uwarunkowania drogowe jak np. tranzyt, elementy środowiskowe, turystyczne, społeczne związane z dostępnością do usług z dziedziny, handlu, medycyny, zdrowia, kultury oraz wielu innych.
My dzisiaj stawiamy na rozwiązania P&R. Realizujemy plany budowy parkingów, na których Bydgoszczanie będą mogli zaparkować auto i w podróż do centrum ruszyć komunikacją miejską.