Tramwaje roznych epok
Budowę tzw. peronu wiedeńskiego. Plac budowy, wykonawcy przekażemy 28.06. Wówczas firma wyłoniona w przetargu, rozpocznie realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa z rozbudową ulicy Focha wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską, Mostową i Jagiellońską w Bydgoszczy oraz budową infrastruktury dla ruchu rowerowego" – ETAP I".


Co najważniejsze, wszystkie prace zostaną przeprowadzone w okresie wakacji letnich. Zakończą się w sierpniu, jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Jak zapewnił nas wykonawca maksymalnie wykorzysta czas mniejszego ruchu pasażerskiego, jak również pomniejszonej o 30% liczby aut na bydgoskich jezdniach.
Przy okazji budowy wyniesienia na jezdni pomiędzy chodnikiem, a torowiskiem tramwajowym, tak żeby ułatwić pasażerom wsiadanie oraz wysiadanie z tramwaju, wykonawca zrealizuje jeszcze szereg innych prac.
Przebuduje urządzenia wchodzące w skład ITS'u m.in. przestawi tablice informacji pasażerskiej. Przebuduje kanalizację deszczową. Wyreguluje wpusty do kanalizacji deszczowej oraz pierścienie studni. Przestawi wiatę przystankową. Od nowa wykona oznakowanie poziome i pionowe.
Z pewnością najistotniejszym aspektem zaplanowanej inwestycji jest podniesienie na jeszcze wyższy poziom, bezpieczeństwa wsiadających i wysiadających z tramwaju. Peron nie tylko ułatwi wsiadanie i wysiadanie, zobliguje także kierowców do zmniejszenia prędkości w chwili zbliżania się do wyniesionego peronu.