032
Trwają roboty przy budowie II etapu Trasy Uniwersyteckiej. Obecnie, prace są skoncentrowane na wiadukcie dla aut nad ulicą Jana Pawła II oraz spięciu estakady z gotową jezdnią północną, prowadzącą do "starej" Trasy Uniwersyteckiej.


Bern
Roboty na estakadzie
Bern
Już wylany, brakujący fragment łączący nową trasę z pozostałą jej częścią

W oku obiektywu już widać zakończenie zarówno robót na przeprawie nad ulicą Jana Pawła II, jak również wykonanie brakującego fragmentu nawierzchni.
Warto przypomnieć, że od jakiegoś czasu do ruchu zostały dopuszczone rondo na ul. Karpackiej, wyprowadzające ruch m.in. w kierunku na Inowrocław, a lokalnie do ulicy Brzozowej.

Bern
Wjazd i wyjazd z ronda przy ulicy Karpackiej

Dla ruchu zostały uwolnione wszystkie pasy, tuż za wlotem z ulicy Karpackiej w Jana Pawła II.
Na zdjęciach widać zainstalowane i podłączone sygnalizatory świetlne, które podniosą na wyższy poziom bezpieczeństwo i przepustowość na kierunku północ-południe.

Bern

Wykonawca zadeklarował, że do końca roku szkolnego, a tym samym rozpoczęcia wakacji powinien zakończyć wszystkie prace i zgodnie z założeniami całość Trasy Uniwersyteckiej będzie mogła przejąć na siebie cześć ruchu z ulicy Kujawskiej, co w konsekwencji z pewnością przyniesie poprawę warunków drogowych w opisywanym kwartale miasta.