025
Jak każdego roku o tym czasie, wyłoniony w ramach przetargu wykonawca, odmalowuje oznakowanie na jezdniach. Przejścia dla pieszych, pasy rozdziału, czy miejsca wyłączeń z ruchu.

Tradycyjnie, „malunki" rozpoczął przy obiektach, uczęszczanych przez dzieci, jednak z tą różnicą w porównaniu do lat minionych, że równie ekspansywnie maluje w pozostałych. Obecnie roboty prowadzi w wielu miejscach jednocześnie, ale co najważniejsze w godzinach wieczornych oraz w nocy.
Do odnowienia jest blisko 50 tysięcy metrów kwadratowych oznakowania. Część oznakowania jest odnowiona z wykorzystaniem techniki natrysku, pozostała z wykorzystaniem mas chemoutwardzalnych - jest to tzw. „oznakowanie grubowarstwowe". Prace w zależności od pogody, ekipy zakończą w połowie sierpnia.