malowanie
... poszukiwania wykonawcy, który odnowi oznakowanie poziome na jezdniach. Do odmalowania jest kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych, linii ciągłych, przerywanych, przejść dla pieszych, powierzchni wyłączonych z ruchu. Tradycyjnie w pierwszej kolejności zlecimy odnowienie malowania przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych. Następnie pozostałe przejścia. Wykonawca prac będzie jednocześnie malował linie rozdziału, powierzchnie wyłączenia z ruchu. Obecnie jesteśmy w trakcie procedury przetargowej. Czekamy na oferty potencjalnych wykonawców.