budka
Rzadko o tym, mówimy, a tym bardziej piszemy. Nie da się ukryć, że realizacji każdej inwestycji w tym również drogowych towarzyszą wycinki zieleni różnych gatunków i wielkości. W przypadku naszych już podczas projektowania zwracamy uwagę na tzw. „nasadzenia zastępcze."


W praktyce najczęściej jest tak, że każdą wyciętą pod inwestycję drogową roślinę, zastępujemy dwiema innymi.
Nie inaczej jest w przypadku budowy linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej. Finalnie zostanie zasadzonych blisko tysiąc roślin różnej wielkości i gatunków, począwszy od drzew, przez krzewy, skończywszy na trawnikach.
Jednak to nie jedyny przejaw troski o środowisko naturalne. Wespół z wykonawcą robót, zlecamy budowę, a następnie zawieszamy budki lęgowe dla ptaków. I tak np. w najbliższym otoczeniu budowy tramwaju w ulicy Kujawskiej zawiesiliśmy kilkanaście domków dla ptaków. Mamy nadzieję, że po zakończeniu inwestycji zaakceptują zmienione otoczenie, podobnie, jak zaaprobowały nowe lokale.