Roboty Wojska Polskiego
Jak poinformował nas wykonawca robót na ulicy Wojska Polskiego od 09.o4. wdroży kolejną zmianę w organizacji ruchu. Tymczasową organizację ruchu wprowadzi w celu wykonania przebudowy uzbrojenia podziemnego. Zamknie południowy pas ruchu ul. Wojska Polskiego na odcinku od ronda Kujawskiego do Trasy Uniwersyteckiej. Mogące się pojawić utrudnienia będą spowodowane przewężeniami południowej jezdni ul. Wojska Polskiego do jednego pasa ruchu.