Remont torw Wojska Polskiego
W połowie marca informowaliśmy o zmianach w organizacji ruchu na ulicach Magnuszewskiej oraz Wojska Polskiego, które miały czekać wszystkich uczestników ruchu od 23.03. Pierwotnie wykonawca robót właśnie na 23.03.2019 roku zaplanował rozpoczęcie prac na skrzyżowaniu ulic: Magnuszewska - Wojska Polskiego.
Podjął jednak decyzję o zmianie terminu, ze względu na konieczność wykonania poprzecznego przejścia ciepłociągu przez ulicę Wojska Polskiego na wysokości pętli tramwajowej.
W związku z tym, z 13 na 14 kwietnia zaplanował zamknięcie odcinka północnej jezdni ul. Wojska Polskiego od ul. Magnuszewskiej do przejazdu tymczasowego przez torowisko tramwajowe, wykonane na wysokości wjazdu do centrum handlowego i stacji paliw.
Wykonawca wyłączy sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego - Magnuszewska. Ruch poprowadzi w obu kierunkach po jezdni południowej.
!!! Wykonawca przyśpieszy kolejny etap o jeden dzień. Oznacza to, że opisany wyżej wprowadzi z 12 na 13 kwietnia, a nie jak informował wcześniej z 13 na 14 kwietnia.