Mostowa
Uprzejmie informujemy, że na czas: „Jarmarku Bożonarodzeniowego" i „Sylwestera Latino" wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w obrębie ul. Grodzkiej, ul. Mostowej, ul. Stary Port i Placu Teatralnego.
W okresie poprzedzającym Jarmark Bożonarodzeniowy tj. od 04.12.2018 roku zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się na Placu Teatralnym, który będzie dotyczył obu funkcjonujących parkingów. *Od 06.12.2018 roku nastąpi zamknięcie ul. Mostowej i Palcu Teatralnego oraz odwrócenie kierunków ruchu na ul. Grodzkiej na odcinku od ul. Mostowej do ul. Podwale.
*Do 14.12.2018 roku wjazd na zamknięte ulice będzie możliwy całodobowo dla pojazdów służb miejskich oraz zaopatrujących Jarmark Bożonarodzeniowy i czasowo w godz. 08:00-11:00 obsługujących banki przy Placu Teatralnym.
W podanych dniach będzie montowana infrastruktura Jarmarku Bożonarodzeniowego, co może ograniczać przejezdność.
Od 14.12.2018 roku do 23.12.2018 roku wprowadzone zostaną kolejne zmiany w na ul. Mostowej. Będą dotyczyły zaopatrzenia punktów handlowych Jarmarku. Dojazd będzie możliwy wyłącznie w godzinach 08:00-11:00 oraz 20:00-22:00.
Po zakończeniu Jarmarku od 23.12.2018 roku do 30.12.2018 roku przywrócone zostaną zasady dostępności obowiązujące w okresie *06.-14.12.2018 roku.
Począwszy od 30.12.2018 roku, ze względów bezpieczeństwa, wjazd w zamkniętą ul. Mostową i Plac Teatralny będzie możliwy wyłącznie dla służb miejskich i organizatora Sylwester Latino Bydgoszcz 2018. Z ruchu zostanie wyłączona również ul. Stary Port na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Mostowej. Możliwość wjazdu na ul. Stary Port będą miały jedynie pojazdy służb miejskich.
Stała organizacja ruchu zostanie przywrócona w godzinach nocnych 02.01.2019 roku.