Grunwaldzka od Szczecina
Trwa przebudowa ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ronda Maczka do wyjazdu z miasta w kierunku Szczecina.

W tej chwili na całej długości realizowanego zadnia, prowadzone są roboty z wielu branż. Dodatkowo na wjeździe do miasta, od strony Szczecina, prace prowadzi także GDDKiA przy budowie gigantycznego węzła komunikacyjnego. Niecały kilometr dalej w kierunku na zachód, my rozbudowujemy ulicę Grunwaldzką, która będzie wpięta do wspomnianego węzła w Pawłówku.
Od strony zachodniego wjazdu do Bydgoszczy, nasz wykonawca, pracuje nad realizacją podbudowy pod nową jezdnię, która po zakończeniu inwestycji będzie wyprowadzała ruch z miasta. Roboty z dużym rozmachem są prowadzone od granicy miasta niemalże do ulicy Kolbego.
Z kolei na wysokości ul. Kolbego w kierunku do centrum, po południowej stronie dawnej Grunwaldzkiej, już została wybudowana nowa jezdnia, która po zakończeniu prac poprowadzi ruch do centrum. Na całości odcinka zostały ustawione krawężniki. Pomiędzy nimi układane są pierwsze warstwy nowej nawierzchni. Wcześniej została przebudowana infrastruktura podziemna. Przełożone kilometry kabli, światłowodów, rur kanalizacyjnych i wodociągowych. Wybudowana nowa kanalizacja deszczowa wraz ze studniami i wpustami. Po stronie północnej jezdni w środę tj. 03.10. ekipy już niwelowały różnice w terenie w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami – nową i starą. Warto również w tym miejscu przypomnieć, że poza dwiema, oddzielnymi jezdniami z dwoma pasami ruchu, powstanie także buspas - od skrzyżowania z ul. Skośną do skrzyżowania z ul. Flisacką. Dodatkowo zostaną wybudowane uliczki, które przyjmą na siebie ruch lokalny odciążając ulicę Grunwaldzką. Powstanie także infrastruktura dedykowana rowerzystom.
Kolejnym istotnym elementem realizowanej inwestycji, szczególnie dla stanu technicznego miejskiej sieci dróg, będzie montaż tzw. preselekcji, czyli ważenia pojazdów wjeżdżających do miasta. Zadaniem systemu będzie wychwytywanie przeładowanych aut dostawczych zanim wjadą do Bydgoszczy i zaczną niszczyć jezdnie.
Nowy układ drogowy w celu większej sprawności i płynności ruchu zostanie wyposażony w sterowanie z wykorzystaniem pracującego już inteligentnego sytemu zarządzającego transportem. Przypomnijmy, że wspomniany dostosowuje długości świecenia świateł sygnalizacji do panującego w danej chwili natężenia ruchu. Nadaje jednocześnie priorytet komunikacji miejskiej. Dzięki temu nie tylko buspas przyśpieszy przejazd do i z miasta autobusów miejskich. Wspomoże go również sygnalizacja świetlna.
Teraz ruch w obu kierunkach, odbywa się po starej części ulicy Grunwaldzkiej. Po zakończeniu wszystkich prac na nowej jezdni, prowadzącej do miasta, ruch zostanie przełożony i wykonawca zajmie się budową nitki - jezdni w kierunku na Osową Górę.
Trwają także wyburzenia nieruchomości kolidujących z realizowaną inwestycją bliżej ronda Maczka. Wszystkie prace stanowią konsekwencję wcześniej przeprowadzonych przez nas inwestycji drogowych w opisywanym kwartale ulic, jak chociażby budowa nowej przeprawy mostowej nad Kanałem Bydgoskim, czy budowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Grunwaldzką. W ich efekcie, obowiązujące zmiany w organizacji ruchu, które już uwzględniają toczące się roboty. Wszystko przemyślane i etapowane, tak, żeby zminimalizować utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej i kierowców, chociaż wiemy, że i tak w tej chwili nie mają powodów do euforii. Niestety, każda inwestycja prowadzona z zurbanizowanych częściach miasta jest niesympatyczna dla mieszkańców i wystawia ich opanowanie na próbę. Tym bardziej jesteśmy wszystkim wdzięczni za wyrozumiałość i cierpliwość - budujemy przecież dla nas, żeby było wygodniej, szybciej, bezpieczniej. Warto, zatem jeszcze chwilę poczekać.