Uprzejmie informujemy, iż na prośbę Wykonawcy robót drogowych w związku z " Przebudową ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy"  od dnia 13.11.2018r. wprowadzone zostanie obustronne zakmnięcie ulicy dla ruchu pojazdów na ul. Wieluńskiej w Bydgoszczy. Tymczasowa organizacja ruchu obowiazywać będzie do 15.12.2018r.