Informujemy, że od 07.11.2018r. Wykonawca robót drogowych realizujący zadanie pn.:" Budowa ul. Byszewskiej w systemie zaprojektuj i wybuduj" wprowadzi Etap 1 czasowej organizacji ruchu na ul. Byszewskiej w Bydgoszczy. Etap ten obejmuje zamknięcie ul. Byszewskiej dla ruchu od skrzyżowania z ul.Karolewską do numeru 26. Dodatkowo informujemy, że w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z etapem 8 realizowanej inwestycji.

Schemat objazdu i plan sytuacyjny niżej w załączniku.