W związku z realizacją zadania " Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy", z dniem 22.08.2018r. nastąpi częściowe ograniczenie w ruchu kołowym i pieszym po północnej stronie ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do ul. Flisackiej.