Powrót

Sfera komunikacji zbiorowej

Ustawa o samorządzie terytorialnym organizację i zarządzanie komunikacją publiczną definiuje jako zadania własne gmin, dlatego Rada Miasta Bydgoszczy powołała w dniu 1 marca 1994 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, będący jednostką organizacyjną gminy.

ZDMiKP w Bydgoszczy wykonuje następujące zadania w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców miasta:

 • regulacja rynku komunikacji miejskiej poprzez zawieranie umów przewozowych i wydawanie zezwoleń na przewozy regularne,
 • projektowanie i planowanie oferty przewozowej,
 • badanie i prowadzenie analiz rynku komunikacji miejskiej,
 • prowadzenie sprzedaży biletów i kontroli biletowej,
 • utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej,
 • promocja transportu zbiorowego,
 • nadzór nad jakością realizowanych usług,
 • zabezpieczenie informacji pasażerskiej,
 • projektowanie i zabezpieczanie obsługi komunikacyjnej imprez masowych jak również zmian czasowych związanych z przebudową infrastruktury drogowo - komunikacyjnej.

Transport miejski

Układ linii komunikacji miejskiej oparty jest na układzie przesiadkowym mającym na celu podniesienie efektywności transportu zbiorowego. Układ przesiadkowy zwiększa przejrzystość układu komunikacyjnego oraz umożliwia funkcjonowanie komunikacji miejskiej z wyższą, korzystniejszą dla pasażera oraz pod względem eksploatacyjnym, częstotliwością kursów.

Komunikacja tramwajowa

Pierwszy bydgoski tramwaj wyruszył na trasę w 1888 roku. Początkowo był to tramwaj konny, ale już w 1896 r. wykonano elektryfikację sieci tramwajowej systemem prądu stałego o napięciu 660V. Sieć tramwajowa ulegała na przestrzeni ponad 125 lat licznym przeobrażeniom. Wybrane torowiska wyłączono z ruchu, ale i powstało wiele nowych odcinków. Rozstawem całej sieci pozostał pierwotny przeświat 1.000 mm (wąskotorowy), mimo planów pochodzących z lat 70-tych XX wieku przekucia torowisk na prześwit normalny (1.435 mm).

Komunikacja tramwajowa obsługiwana przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. bazuje na 8 liniach komunikacyjnych funkcjonujących w układzie linii opartym na modułowym cyklu kursowania. Oznacza to, że linie tramwajowe kursują według rozkładów jazdy opartych na zasadzie ruchu cyklicznego w stałych interwałach czasowych. Podział linii tramwajowych ze względu na ich znaczenie kształtuje się następująco:

 • 1 linia o znaczeniu magistralnym (linia nr 3) kursująca w godzinach szczytu przewozowego co 7,5 minuty,
 • 6 linii o znaczeniu podstawowym (linie nr 1, 2, 4, 5, 6 i 8) kursujące w godzinach szczytu przewozowego co 15 minut,
 • 1 linia o znaczeniu uzupełniającym (linia nr 7) kursująca w godzinach szczytu przewozowego co 15 minut i nie funkcjonująca w określonych interwałach czasowych.

Do obsługi zadań komunikacyjnych przewidzianych w ramach wyżej przedstawionego układu linii aktualnie jest zaplanowane w godzinach szczytu przewozowego 50 pociągów tramwajowych, w tym:

 • 14 pociągów jednowagonowych,
 • 34 pociągów dwuwagonowych,
 • 2 pociągi wieloczłonowe niskopodłogowe.

W miarę możliwości technicznych w dni wolne i w godzinach wieczornych konfiguracja obsady taborowej ulega zmianie celem dostosowania oferty przewozowej do istniejących potoków pasażerskich. Park taborowy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. przeznaczony do obsługi linii regularnych składa się z 68 pociągów tramwajowych, w tym:

 • 16 pociągów jednowagonowych typu 805Na,
 • 49 pociągi dwuwagonowe typu 805Na,
 • 1 pociągu dwuwagonowego typu 805NM,
 • 2 pociągów wieloczłonowych niskopodłogowych typu Pesa 122N,
 • 12 pociągów wieloczłonowych niskopodłogowych typu Pesa 122NaB.

W celu utrzymania wysokiej jakości taboru Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o. we własnym zakresie przeprowadzają remonty kapitalne wagonów tramwajowych w ilości ok. 10 sztuk rocznie.

Tramwaje poruszają się po 30,85 km czynnych tras. Prowadzona polityka transportowa wyraźnie wspiera rozwój komunikacji tramwajowej. ZDMiKP systematycznie w ramach dysponowanych środków finansowych modernizuje układ torowo – sieciowy. W 2010 r. rozpoczęto budowę nowej linii tramwajowej z centrum miasta do Dworca Głównego PKP w ciągu ulic Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta do pętli przy ul. Rycerskiej. Dwutorowa linia została oddana do użytku na koniec 2012 r. W trakcie realizacji są również inwestycje budowlane mające na celu zwiększenie zasięgu trakcji tramwajowej budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon. W perspektywie przewiduje się dalszą rozbudowę układu torowego o m.in. torowisko w ul. Kujawskiej, Solskiego, Pięknej, Szubińskiej i Kruszwickiej.

Trakcją tramwajową wykonano w 2014 r. 3,17 mln pociągokilometrów przewożąc 25,95 mln pasażerów. Średnia prędkość komunikacyjna tramwajów wyniosła 18,1 km/h. Prowadzone inwestycje w trakcji tramwajowej umożliwią zwiększenie liczby przewożonych pasażerów oraz zwiększenie udziału tego ekologicznego środka transportu w usługach komunikacji miejskiej.

Komunikacja autobusowa

Komunikacja autobusowa w Bydgoszczy aktualnie jest obsługiwana przez 2 operatorów działających w ramach zawartych umów na świadczenie usług przewozowych: Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Irex - Trans Sp. z o.o.. ZDMiKP od czasu wprowadzenia reformy układu komunikacyjnego pod nazwą system „A+T" aktywnie modernizuje i optymalizuje ofertę przewozową. Układ linii autobusowych jest skonstruowany tak, aby w miarę możliwości nie powielał relacji i tras obsługiwanych przez trakcję tramwajową.

ZDMiKP podejmuje również działania w zakresie koordynacji rozkładów jazdy linii autobusowych systematycznie poszerzając grono linii funkcjonując według modułowej częstotliwości kursów. Umożliwia to wprowadzenie przemiennego kursowania autobusów na wspólnych odcinkach tras, tak aby kursy autobusów w tych samych kierunkach nie pokrywały się. Koordynacja rozkładów jazdy funkcjonuje m.in. na następujących odcinkach:

 • linie nr 52, 53 i 59 na odcinku Błonie – Zbożowy Rynek (łączna częstotliwość kursów w godzinach szczytu przewozowego co 4 min.),
 • linie nr 65 i 68 na odcinku Rondo Fordońskie – Leśne (łączna częstotliwość kursów w godzinach szczytu przewozowego co 6 min.),
 • linie nr 53 i 68 na odcinku Wojska Polskiego / Ujejskiego – Glinki BFM (łączna częstotliwość kursów w godzinach szczytu przewozowego co 6 min.),
 • linie nr 59 i 67 na odcinku R. Ossolińskich – Przemysłowa UKW (łączna częstotliwość kursów w godzinach szczytu przewozowego co 6 min.),

W związku z funkcjonowaniem systemu przesiadkowego „A+T" synchronizacja kursów obejmuje również linie autobusowe nr 69, 70 i 74 celem dostosowania ich do rozkładu jazdy magistralnej linii tramwajowej nr 3.
Poza liniami w układzie zsynchronizowanym funkcjonuje także wiele autobusowych linii magistralnych funkcjonujących z wysoką częstotliwością kursów średnio co 5 - 7 min. obsługujących relacje niemożliwe do zabezpieczenia trakcją tramwajową (linie nr 69, 71 i 79). Dodatkowo oferta komunikacji autobusowej jest uzupełniona przez linie autobusowe łączące dzielnicę Fordon z północnymi rejonami śródmieścia (linie nr 93 i 94), a także pozostałe linie autobusowe pełniące charakter linii uzupełniających.

Do obsługi zadań komunikacyjnych w godzinach szczytu dysponowane są 183 autobusy, w tym 114 autobusów przegubowych. Trakcją autobusową w 2014 r. przewieziono ok.71,28 mln pasażerów. Łącznie autobusy wykonały 15,7 mln wozokilometrów. Średnia prędkość komunikacyjna trakcji autobusowej wyniosła 22,6 km/h, a średnia odległość międzyprzystankowa 571 metry, co jest zgodne z obowiązującymi zasadami projektowania układów komunikacyjnych.

Autobusy niskopodłogowe stanowią 90% całego taboru autobusowego, którego średnia wieku wynosi ok. 7 lat i jest jedną z najniższych wielkości w kraju. Tabor niskopodłogowy znacznie ułatwia korzystanie z miejskiej komunikacji osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z wózkami dziecięcymi. Autobusy niskopodłogowe są wyposażone w system monitoringu, pochylnie ułatwiające wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego z pojazdu, system głosowego zapowiadania przystanków oraz wyświetlacze prezentujące przebieg trasy. Dodatkowo, nowoczesne autobusy są przyjazne środowisku naturalnemu.

Komunikację nocną zabezpiecza 5 linii autobusowych funkcjonujących z częstotliwością co ok. 70 min. objętych koordynacją na Placu Kościeleckich. Trasowanie linii nocnych obejmujących możliwie największy zasięg miasta oraz możliwość przesiadki pozwalają mieszkańcom przemieszczać się po Bydgoszczy również w godzinach nocnych.

Informacja pasażerska

ZDMiKP stara się na możliwie najwyższym poziomie zapewnić dostęp do informacji pasażerskiej. Ponadto rozkłady jazdy, schematy komunikacyjne oraz podstawowe informacje o funkcjonowaniu transportu zbiorowego są przygotowane dodatkowo w języku angielskim i niemieckim, co umożliwia dostęp do informacji pasażerom pochodzącym z zagranicy.

W ramach prowadzonej działalności w 2013 r. przygotowano oraz wywieszono na przystankach komunikacji miejskiej ok. 5 tys. nowych rozkładów jazdy. Ponadto dokonano wymiany 1,5 tys. zniszczonych rozkładów jazdy oraz rozmieszczono ok. 4 tys. dodatkowych informacji pasażerskich informujących m.in. o czasowych zmianach w komunikacji oraz zmianie oferty przewozowej związanej z obsługą imprez masowych.
Z myślą o mieszkańcach korzystających z komunikacji miejskiej ZDMiKP prowadzi prace nad wdrożeniem Inteligentnego Systemu Transportowego dla komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Przy głównych węzłach przesiadkowych oraz na pętlach zostaną zamontowane wyświetlacze LCD, wyświetlacze LED, kioski informacyjne oraz biletomaty. Dzięki systemowi na tablicach elektronicznych są wyświetlane informacje o rzeczywistych czasach odjazdów autobusów i tramwajów, dodatkowe informacje o utrudnieniach w ruchu oraz komunikaty o zmianach w komunikacji.

Nadzór nad realizacją usług przewozowych

Komunikacja miejska znajduje się pod stałym nadzorem ZDMiKP pod względem punktualności kursowania i jakości świadczonych usług (oznakowanie, informacje w środkach komunikacji miejskiej, dostępność zakupu biletów, sprawność kasowników, czystość pojazdów, itp.). Rocznie przeprowadza się ponad 2,2 tys. jednostkowych kontroli taboru wszystkich trzech operatorów. Odsetek stwierdzonych nieprawidłowości stanowi ok. 0,8% , co oznacza wysoką jakość usług świadczonych przez operatorów w ramach komunikacji miejskiej.